OHSAS ve ISO 9001:2000

 

  • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi,
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
  • TSE Belgesi

 

Broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.

Özellerin Özel Güvenliği...

Dünyanın en istikrarsız ve tehlikeli bölgelerinden olan Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu üçgeninin merkezinde kalan Türkiye, ciddi boyutlardaki risklerin bazılarının hedefi, bazılarınınsa güzergahı üzerinde bulunan, siyasi, ekonomik ve askeri açıdan en hassas ülkedir.

Ülkemizin üst düzey yöneticileri, sanatçıları, sporcuları, ülke açısından büyük projelere imza atan meslek grupları, bürokratları, yöneticileri, turistik işletmeleri, üretim tesisleri, vb. noktalar önemli riskler altına girmiş durumdadır.

Güvenlik konusunu bir bütün olarak ele alan ÖGTİB Güvenlik kişi ve kuruluşlara etkili, sürekli ve güncel bir güvenlik hizmeti vermeyi kendisine amaç ve ilke edinmiştir.

Verdiğimiz hizmetin şekli ve niteliği ne olursa olsun hizmette Ciddi, Resmi, Hukuki ve Ekonomik olmak ÖGTİB Güvenlik Şirketinin başlıca prensibidir.